Co to jest polityka posagu i jak działa?

Co to jest polityka posagu i jak działa?

W Indiach posag jest tradycją kulturową, która pozwala kobietom na poślubienie mężczyzn z ich linii rodowej. Wysokość posagu różni się w zależności od klasy, dochodów…