Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kto jest do niego uprawniony i do kiedy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - kto jest do niego uprawniony i do kiedy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące osobom, które opiekują się dzieckiem. Przysługuje on, gdy dziecko nie ukończyło 18 lat i jest pod stałą opieką. Dziecko musi być niepełnosprawne, które wymaga ich stałej opieki. Zasiłek nie przysługuje jednak na dzieci poniżej drugiego roku życia.

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z przedszkole126.pl

Carer’s Allowance

Jeśli jesteś opiekunem, możesz mieć prawo do Carer’s Allowance, jeśli masz na utrzymaniu osobę wymagającą opieki. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące uprawnień. Na przykład, nie możesz ubiegać się o Carer’s Allowance, jeśli zarabiasz więcej niż PS132 tygodniowo.

Jeśli uważasz, że niesłusznie odmówiono Ci przyznania zasiłku dla opiekunów, możesz się odwołać. Musisz jednak złożyć odwołanie w ciągu 21 dni od otrzymania decyzji. Formularz wniosku można otrzymać w lokalnym centrum Intreo lub w oddziale Social Welfare.

Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania Carer’s Allowance (zasiłku dla opiekunów), możesz ubiegać się o niego jako o dodatkowe świadczenie oprócz emerytury państwowej. Jeśli masz na utrzymaniu partnera lub dziecko, możesz ubiegać się o wyższą stawkę Carer’s Allowance. Jeśli jesteś opiekunem niepełnosprawnego dziecka lub partnera, możesz mieć również prawo do Child tax credit lub Universal Credit.

Czas, w którym możesz ubiegać się o Carer’s Allowance, zależy od twojej sytuacji. Na przykład, jeśli masz niepełnosprawnego krewnego, możesz kontynuować pobieranie zasiłku do czasu zakończenia jego renty. Jeśli jednak twoje dziecko nie ukończyło 18 lat, możesz kontynuować pobieranie Carer’s Allowance nawet wtedy, gdy przebywa ono w szpitalu.

O Carer’s Allowance może ubiegać się również opiekun, który osiągnął wiek emerytalny. Musisz jednak być opiekunem w pełnym wymiarze godzin i mieszkać w jednym gospodarstwie domowym z osobą, którą się opiekujesz. Musisz również być medycznie oceniony przez komisję multidyscyplinarną i musisz poddać się kontroli co najmniej raz w roku.

Proces ubiegania się o Carer’s Allowance może być zagmatwany, dlatego warto najpierw zasięgnąć porady. Na przykład, należy skontaktować się z lokalną agencją doradczą, aby uzyskać pomoc w złożeniu wniosku. Pamiętaj, że Carer’s Allowance może być wypłacany z datą wsteczną do trzech miesięcy.

To, czy kwalifikujesz się do otrzymania Carer’s Allowance, zależy od twojej sytuacji, twojej pracy i twojej rodziny. Możesz również kwalifikować się do tego zasiłku, jeśli otrzymujesz pewne świadczenia, takie jak emerytura państwowa. Należy omówić to z opiekunem, aby upewnić się, że twoje świadczenia nie ulegną zmianie z powodu twojej nowej roli.

Kredyt opiekuńczy

Kredyt opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenia, które mogą pomóc w pokryciu niektórych kosztów związanych z opieką nad daną osobą. Wysokość zasiłku zależy od okoliczności, w jakich znajduje się opiekun i osoba, którą się opiekuje. Często zasiłek przestaje przysługiwać, gdy dana osoba przenosi się do domu opieki. Są jednak sytuacje, kiedy zasiłek będzie kontynuowany.

Jeśli nie są Państwo pewni, czy mają prawo do tego zasiłku, najlepiej skorzystać z porady doradcy ds. zasiłków. Po pomoc można zgłosić się do Citizens Advice lub Age UK. Istnieją również inne organizacje, które mogą pomóc w złożeniu wniosku.

Aby ubiegać się o ten zasiłek, należy przedstawić dowód, że jest się opiekunem. Zaświadczenie to musi być podpisane przez pracownika służby zdrowia. Aby otrzymać zasiłek, należy również wypełnić formularz wniosku. Pakiet wniosków można znaleźć online lub w Disability and Carers Service.

Istnieją ograniczenia dotyczące okresu, w którym można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy i kredyt na dodatkową opiekę. Oba te świadczenia podlegają opodatkowaniu. Kwota, o którą mogą Państwo ubiegać się w ramach dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zależy od Państwa dochodów. Jednakże może on być nadal wypłacany, jeśli wyprowadzą się Państwo z Wielkiej Brytanii.

Jeśli obawiasz się, że Twoje podanie o Carer’s Allowance zostało odrzucone, zawsze możesz się odwołać. Należy to jednak zrobić w ciągu 21 dni od otrzymania decyzji. Możesz również skontaktować się z lokalną agencją doradczą, jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku.

Chociaż zasiłek opiekuńczy nie jest najwyższym świadczeniem, może być przydatny, jeśli ubiegasz się o inne świadczenia uzależnione od stanu majątkowego. Możesz być również uprawniony do dodatkowych świadczeń, o których istnieniu nie wiedziałeś.

Masz prawo do zasiłku opiekuńczego (Carer’s Allowance), jeśli sprawujesz pełnoetatową opiekę nad dzieckiem lub dziećmi. Warto jednak zauważyć, że podlega on opodatkowaniu, jeśli jest łączony z innymi dochodami. W rzeczywistości musisz zarobić PS12,570 rocznie, aby nie zostać obciążonym podatkiem.

Zasiłek opiekuńczy może trwać tak długo, jak długo zapewniasz opiekę nad osobą dorosłą lub dzieckiem, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli opiekujesz się osobą poniżej 18 roku życia, możesz zrobić sobie przerwę na okres do 12 tygodni. Jeśli jednak jesteś nowym opiekunem, musisz zapewnić opiekę przez 35 godzin tygodniowo przez 22 tygodnie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez DWP. Musisz poinformować ich o wszelkich zmianach w swoich okolicznościach, aby uniknąć nadpłaty. Zasiłek zostanie wstrzymany, jeśli osoba, którą się opiekujesz, zacznie otrzymywać rentę inwalidzką. Ważne jest również, aby powiadomić CAU, jeśli zmieniasz osobę, którą się opiekujesz.

Zasiłek opiekuńczy to płatność uzależniona od środków, która wymaga wykazania, że masz niskie dochody. Zazwyczaj Twój dochód musi być niższy od określonej kwoty. Jednakże Departament Ochrony Socjalnej weźmie również pod uwagę Twój kapitał i aktywa. Może to obejmować dochody pieniężne i oszczędności.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rząd zapewnia różne świadczenia dla opiekunów. Carer’s Allowance jest wypłacany bezpośrednio na konto bankowe, w towarzystwie budowlanym lub w unii kredytowej. Można wybrać otrzymywanie go co tydzień lub co miesiąc. Aby się o niego ubiegać, należy wypełnić formularz wniosku. Formularze wniosków dostępne są w lokalnych oddziałach Opieki Społecznej lub Centrach Intreo.

Ogólnie rzecz biorąc, zasiłek ten wypłacany jest za czas, jaki osoba ubezpieczona poświęca na zapewnienie osobistej opieki członkowi rodziny. Dotyczy to również dzieci. Jeśli dziecko ma mniej niż dwa lata, osoba otrzymująca zasiłek opiekuńczy musi być rodzicem lub małżonkiem. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeśli dziecko jest dzieckiem chorym.

W niektórych przypadkach prawo danej osoby do zasiłku opiekuńczego może być ograniczone przez jej status imigracyjny. Oznacza to, że nie mogą one ubiegać się o Carer’s Allowance, jeśli nie są rezydentami w Wielkiej Brytanii. Jeśli obawiasz się o swój status imigracyjny, powinieneś zasięgnąć porady przed złożeniem wniosku. Może on wpłynąć na Twoje przyszłe prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii. Prawnicy imigracyjni mogą być w stanie Ci w tym pomóc. Należy również skontaktować się z lokalnym centrum prawnym w celu uzyskania bezpłatnej porady imigracyjnej.

Wniosek o Carer’s Allowance może być cofnięty do trzech miesięcy. Należy jednak pamiętać, że jeśli spóźnisz się ze złożeniem wniosku, możesz zostać poproszony o zapłacenie kary cywilnej. DWP posiada usługę „tell it once”, która umożliwia zgłoszenie śmierci osoby za jednym razem. Jest to ważne, ponieważ być może będziesz musiał stawić się na rozmowę, aby ubiegać się o zasiłek.

Wnioskodawcy, którzy mają 16 lat lub więcej mogą ubiegać się o Carer’s Allowance. Muszą oni jednak być odpowiedzialni za zapewnienie 35 godzin opieki tygodniowo. Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o swój własny Carer’s Allowance, jeśli opiekują się różnymi osobami. Jeśli są parą, mogą ubiegać się o to dla siebie nawzajem. Muszą jednak zgłosić zmiany w okolicznościach, które mogą wpłynąć na ich roszczenie.

Carer’s Allowance jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu. Może być kontynuowany nawet po osiągnięciu przez świadczeniobiorcę wieku emerytalnego. Świadczenie to może jednak ustać, gdy emerytura państwowa partnera stanie się równa lub większa od kwoty Carer’s Allowance. Wynika to z nakładających się na siebie zasad przyznawania świadczeń.

Długość uprawnienia do Carer’s Allowance zależy od wieku opiekuna i poziomu wsparcia. Jeśli opiekun jest w wieku 18 lat lub starszy, skończy się on po 28 dniach, ale może skończyć się wcześniej, jeśli osoba jest pod opieką szpitalną lub mieszkalną.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *