Powrót dzieci do szkoły a epidemia koronawirusów

Powrót dzieci do szkoły a epidemia koronawirusów

Epidemia koronawirusów wpłynęła na powrót dzieci do szkoły. Od 20 kwietnia 1,4 miliarda uczniów na całym świecie zostało wyłączonych ze szkół z powodu wirusa. Podczas gdy wiele krajów ponownie otworzyło szkoły dla nauki w niepełnym wymiarze godzin lub na odległość, wiele innych całkowicie zamknęło szkoły. Niektórzy rodzice martwią się, że wirus wpłynie na zdrowie psychiczne ich dzieci.

Obawy rodziców dotyczące powrotu dzieci do szkoły

Pomimo trwającej epidemii koronawirusa, eksperci namawiają dzieci do powrotu do szkoły. Sugerują też rodzicom podjęcie pewnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pociechom. Istnieją szczepionki na wirusa, które są zalecane dla dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych. Szczepionki te pomagają zapobiec poważnej chorobie i możliwości hospitalizacji, a nawet śmierci.

Jedną z pierwszych rzeczy, które powinni zrobić rodzice jest sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. Jeśli wydają się one nieco zestresowane, lub jeśli nie są w stanie się skoncentrować, może to być objawem choroby. Rodzice powinni również sprawdzić, czy nie ma oznak niepokoju lub stresu, ponieważ epidemia COVID-19 może wpłynąć na zdrowie psychiczne ich dzieci. Ważne jest, aby być uspokajającym i wspierającym dla dzieci i ich rodzin.

Podczas gdy większość rodziców zgłaszała zaniepokojenie wpływem epidemii na zdrowie psychiczne dzieci, badanie wykazało, że zamknięcie szkół miało negatywny wpływ na zdrowie psychiczne rodziców. Podczas gdy rodzice ogólnie postrzegali powrót dzieci do szkoły jako pozytywny krok, większość badanych rodziców stwierdziła, że jest „nieco” lub „bardzo” zaniepokojona tym faktem. Ponadto niektórzy rodzice stwierdzili, że zamknięcie szkół spowodowało, że ich dzieci były bardziej niespokojne niż zwykle – ten element tekstu pochodzi z portalu majsterklepka140.pl.

Pomimo niedawnego wybuchu koronawirusa, powrót dzieci do szkoły jest nadal ważnym celem dla rodziców. Chociaż rodzice mogą mieć mieszane uczucia co do przyszłości szkoły, mają prawo do wyrażenia swoich poglądów i obaw. Ich opinie powinny być dzielone z administracją szkoły i ministerstwem edukacji, aby mogły one wdrożyć odpowiednie środki ograniczające. W razie potrzeby można przedyskutować alternatywne metody nauczania.

Chociaż ryzyko poważnej choroby spowodowanej przez COVID-19 jest znacznie niższe dla dzieci niż dla dorosłych, liczba dzieci, które straciły swoich rodziców w wyniku epidemii jest wysoka. Niestety, ponad 43 000 dzieci straciło swoich rodziców w wyniku epidemii, nieproporcjonalnie wśród dzieci kolorowych. Chociaż oczekuje się, że większość dzieci wróci do szkoły tej jesieni, wiele z nich będzie narażonych na ryzyko zdrowotne z powodu niewystarczających szczepień. W związku z tym okręgi szkolne i rządy stanowe podejmują działania mające na celu ochronę dzieci i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska.

Podczas gdy środki te mogą złagodzić te problemy, nie są one idealne. Rodzice powinni znać ryzyko związane z wirusem, zanim wyślą swoje dzieci z powrotem do szkoły. Rodzice powinni również rozważyć wpływ wirusa na edukację i perspektywy pracy swoich dzieci.

Wpływ uczenia się w miejscu zamieszkania

Uczenie się w miejscu zamieszkania jest istotnym elementem rozwoju dzieci i może poprawić zdrowie i samopoczucie. Może również pomóc dzieciom i ich rodzinom w powrocie do szkoły. Dla niektórych dzieci brak normalnej socjalizacji może być trudny do przezwyciężenia, podczas gdy inne mogą mieć problemy z dostosowaniem się do normalnej codziennej rutyny.

Obecnie przeprowadzono niewiele badań, aby ocenić wpływ nauki w cztery oczy na zdrowie psychiczne i wyniki w nauce dzieci po pandemii COVID-19. Większość badań była niejednoznaczna. Jednak w jednym z ostatnich badań stwierdzono, że przenoszenie się choroby z dzieci na inne dzieci jest mniejsze, gdy wracają one do szkoły po wyeliminowaniu wirusa. W innym badaniu stwierdzono, że częściowe ponowne otwarcie szkoły może przynieść korzyści dzieciom w wieku poniżej pięciu lat i może obniżyć wskaźniki wykluczenia szkolnego w późniejszym okresie.

Aby złagodzić skutki epidemii koronawirusów, decydenci muszą wdrożyć środki zapewniające bezpieczny powrót dzieci do szkoły. Aby to zrobić, muszą stworzyć środowisko, w którym dzieci mogą zaangażować się w naukę i pozostać w łączności ze swoimi społecznościami. Muszą również upewnić się, że personel ma dostęp do zasobów zdrowia psychicznego. I, muszą opracować plan, aby rozwiązać wszelkie potencjalne skutki traumy związanej z COVID-19.

Wpływ nauczania stacjonarnego na zdrowie dzieci i ich powrót do szkoły jest złożony. Brak danych i wiedzy utrudnia liderom edukacji podejmowanie świadomych decyzji. Dlatego muszą oni wyważyć korzyści i zagrożenia związane z uczeniem się w miejscu zamieszkania oraz uwzględnić potrzeby edukacyjne dzieci.

Szkoły w całym kraju oceniają swoje doświadczenia i konsultują się z urzędnikami zdrowia publicznego, aby poprawić swoje plany powrotu dzieci do szkoły. Podczas gdy większość dzieci powróci do szkoły tej jesieni, wiele z nich będzie miało zagrożenia dla zdrowia ze względu na wariant Delta i status szczepień.

New Jersey nie oferowało wirtualnej nauki w roku szkolnym 2021-22, a zmiany w transporcie dla 7000 uczniów w stanie osiągnęły szczyt we wrześniu, gdy szkoły były ponownie otwierane. To spowodowało, że wiele rodzin zostało w domu z dziećmi. Rodziny te martwiły się o zdrowie swoich dzieci i bezpieczeństwo swoich bliskich.

Wpływ koronawirusa na zdrowie psychiczne dzieci

Wpływ koronawirusa na samopoczucie psychiczne dzieci nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Wiemy jednak, że wirus może wpływać na dobrostan społeczny, emocjonalny i behawioralny dzieci. Wczesna trauma życiowa związana z taką chorobą może utrzymywać się przez całe życie dziecka. W związku z tym CDC opracowało COV-19 Parental Resource Kit, aby pomóc rodzicom w rozpoznaniu psychologicznych i emocjonalnych wyzwań ich dzieci.

Połączenie stresorów, takich jak separacja od bliskich, myślenie o śmierci i strach przed zachorowaniem, może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Ponadto brak przewidywalnej rutyny w ich życiu może prowadzić do dodatkowego stresu i problemów ze snem u wielu dzieci. Może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia depresji i nadużywania narkotyków wśród dzieci.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa doprowadziło również do wzrostu izolacji społecznej, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych u dzieci. Przed rozpoczęciem epidemii depresja występowała u 12,9% młodzieży na całym świecie. Pandemia ta doprowadziła również do utraty pracy w wielu rodzinach.

Dzieci, które zostały zakażone wirusem COVID są narażone na depresję, lęk i zespół stresu pourazowego. Wirus wywołuje te objawy powodując, że dzieci boją się swoich rodzin i otoczenia. Może również sprawić, że doświadczą szoku i strachu.

Niestety, nie ma krajowych danych na temat liczby nagłych przypadków zaburzeń psychicznych wśród dzieci, ale wielu pediatrów i psychiatrów dziecięcych przewiduje, że pandemia spowoduje znaczny wzrost nieobecności w szkole i skierowań na badania. W związku z tym istnieje potrzeba inwestowania w zdrowie psychiczne dzieci i ochrony ich zdrowia psychicznego.

Wpływ uczenia się w cztery oczy na powrót dzieci do szkoły

Uczenie się w cztery oczy jest istotnym elementem szkolnych programów zdrowotnych, które wspierają rozwój dzieci i poprawiają dostęp do krytycznych usług zdrowotnych. Może również przeciwdziałać nierównościom rasowym. Niektóre dzieci doświadczają trudnego powrotu do szkoły po utracie czasu z powodu choroby. Dzieci, które zachorowały podczas epidemii COVID-19 mogą potrzebować dodatkowego wsparcia i wskazówek w dostosowaniu się do nowych warunków edukacyjnych.

Epidemia COVID-19 i ograniczenia nałożone na szkoły wpłynęły na zdrowie fizyczne, emocjonalne i rozwojowe dzieci. Powszechne zamykanie szkół i ograniczanie programów sportowych i aktywności fizycznej zmniejszyło zdolność dzieci do nauki i rozwoju.

Pomimo ryzyka związanego z nauką stacjonarną, oczekuje się, że wiele dzieci powróci jesienią do szkoły. Jednak ich zdrowie może być zagrożone ze względu na niskie wskaźniki szczepień i wariant Delta. Na szczęście wiele stanów pozwala na lokalne podejmowanie decyzji w sprawie nauki w domu, a dziewięć stanów już zastrzegło, że nauka w domu powinna być normą w roku szkolnym 2021-22.

Szkoły mają wiele strategii, aby pomóc uczniom w powrocie do szkoły po okresie choroby. Jednym ze sposobów wspierania tych uczniów jest stworzenie bezpiecznego środowiska nauki osobistej oraz zapewnienie personelu i zasobów dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowej pomocy. Ponadto, szkoły mogą wdrożyć plan reagowania oparty na traumie.

Ostatecznie, zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu do szkoły jest kluczowe dla ich fizycznego i psychicznego dobrostanu. Dlatego konieczne jest, aby szkoły pozostały otwarte dla nauki i zdrowia. Zakres tych działań musi być uzależniony od obciążenia chorobowego danej społeczności COVID-19. Lokalne jednostki zdrowia publicznego powinny opracować ramy wdrażania działań w szkołach. Idealnie byłoby, gdyby ramy te obejmowały wskaźniki zasięgu szczepień i wskaźniki przenoszenia SARS-CoV-2, a także powinny istnieć stałe środki, takie jak higiena rąk i czyszczenie środowiska.

Uczenie się w miejscu zamieszkania ma wiele zalet, w tym lepsze wyniki w nauce, wyższe wskaźniki obecności oraz lepsze samopoczucie społeczne i emocjonalne. Zapewnia również dzieciom dostęp do najważniejszych usług szkolnych i zajęć pozalekcyjnych. Podejście to ma potencjał, aby zmniejszyć wpływ epidemii COVID-19 i wspierać powrót uczniów do szkoły.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *