Zamykanie szkół z powodu koronawirusa i problem otyłości u dzieci

Zamykanie szkół z powodu koronawirusa i problem otyłości u dzieci

Jeśli jesteś rodzicem, możesz być zaniepokojony zamknięciem szkół z powodu koronawirusa. Zamknięcie szkół ma negatywny wpływ na nasze dzieci. Powoduje stres, a także może być przyczyną problemów zdrowotnych. Następnie jest kwestia zamknięcia szkół ze względu na problem otyłości u dzieci.

Koronawirus

Koronawirus jest powszechnym wirusem, który uderza w małe dzieci, ale dzieci są mniej narażone na zachorowanie niż dorośli. Dzieci dotknięte chorobą zwykle mają łagodne objawy, a niewielka liczba dzieci może wymagać hospitalizacji. Dzieci z łagodnymi objawami mogą mieć objawy żołądkowo-jelitowe i objawy grypopodobne.

Wirus ten jest również związany z otyłością u dzieci. To może być niebezpieczne dla zdrowia dziecka, jeśli nie ćwiczą. Wiele dzieci nie otrzymuje wystarczającej aktywności fizycznej, a to może prowadzić do cukrzycy i otyłości. Ta epidemia zmusiła rządy do podjęcia działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Zamknięcie szkół z powodu COVID-19 może mieć negatywny wpływ na psychiczne i fizyczne samopoczucie dzieci. Dzieci z niższych środowisk socjoekonomicznych są bardziej narażone na złe samopoczucie psychiczne po wybuchu epidemii. Ognisko to może również przyczynić się do stresu i braku bezpieczeństwa finansowego doświadczanego przez rodziny o niskich dochodach.

Skutki pandemii COVID-19 dla dzieci są daleko idące – pomysł na ten fragment jest zaczerpnięty ze strony Trenuj sport. W krótkim okresie czasu decydenci muszą skupić się na zmniejszeniu ryzyka szkód fizycznych i zapewnieniu dostępu do pożywnej żywności. Podobnie powinni skupić się na zmniejszeniu strat w edukacji u biedniejszych dzieci.

Otyłość w dzieciństwie

Otyłość w dzieciństwie jest poważnym problemem, który naraża dzieci na ryzyko utraty zdrowia. Ostatnia pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę szybkiego podjęcia przez rządy działań w celu ochrony zdrowia publicznego. Pandemia ta stworzyła również nową okazję do zajęcia się problemem otyłości dziecięcej poprzez skupienie się na polityce ukierunkowanej na zapobieganie otyłości.

W wyniku wybuchu epidemii COVID-19 w całym kraju wydano nakazy zamknięcia szkół i pozostania w domu. Spowodowało to zmniejszenie aktywności fizycznej i wydatków energetycznych u dzieci. Brak aktywności fizycznej może również przyczynić się do otyłości u dzieci. Ponadto dzieci mogą przegapić lekcje wychowania fizycznego i inne zajęcia, które promują zdrowe ciała.

Zamknięcie szkół podczas pandemii COVID-19 ma szereg negatywnych konsekwencji, w tym utratę dostępu do usług i zasobów szkolnych. Może również powodować wzrost stresu wśród dzieci oraz zakłócenia w codziennych czynnościach. Jednak skutki zamknięcia szkół należy zważyć w stosunku do potencjalnych szkód dla zdrowia dzieci i młodzieży.

Konsekwencje społecznego oddalenia i zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 muszą być obiektywnie zbadane. Dzieci, które w czasie epidemii zostały pozbawione nauki szkolnej, są prawdopodobnie bardziej narażone na otyłość i inne powikłania zespołu metabolicznego. Dlatego decydenci powinni zwrócić uwagę na zmiany w BMI dzieci i poziomie witaminy D, aby zminimalizować niekorzystne konsekwencje zdrowotne społecznego oddalenia.

Zamknięcia szkół

Jednym ze skutków zamknięcia szkół z powodu koronawirusów jest utrata odżywiania. W takim scenariuszu dzieci są bardziej narażone na otyłość, ponieważ ich dieta jest ograniczona. Tracą również socjalizację, która wiąże się z chodzeniem do szkoły. Ponadto zamknięcie szkoły powoduje spadek aktywności fizycznej, co jest szkodliwe dla dzieci i nastolatków. Dodatkowo utrata kontaktów społecznych z rówieśnikami oraz obawa przed brakiem egzaminów skutkuje zwiększoną częstością występowania depresji i lęków, co może prowadzić do przejadania się.

W efekcie szczególnie zagrożone są dzieci z uboższych rodzin. Pomimo dostępności cyfrowo wspieranej nauki w domu, dzieci w zubożałych społecznościach raczej nie mają takiej możliwości. To naraża je na wysokie ryzyko porzucenia szkoły. Ponadto mogą one nie mieć środków na opłacenie czesnego po ponownym otwarciu szkół. To z kolei doprowadzi do zwiększenia skrajnego ubóstwa wśród dzieci, co jest jednym z głównych czynników sprzyjających pracy dzieci.

Pandemia COVID-19 zakłóca życie dzieci na całym świecie, wpływając na ich dobrobyt materialny i społeczny. Jest szczególnie szkodliwa dla dzieci z biedniejszych rodzin, które już teraz są najbardziej narażone na złe odżywianie, przemoc domową i zamknięcie. Chociaż powszechna cyfryzacja może zmniejszyć straty w edukacji, nie można ignorować wpływu zamykania szkół na dzieci. Wraz z rosnącą nierównością bogactwa i zasobów, dzieci nadal doświadczają utrzymującej się przepaści między osobami upośledzonymi a uprzywilejowanymi.

Stres

Podczas gdy zamknięcia szkół spowodowane przez COVID-19 mogą nie mieć bezpośredniego związku ze zwiększoną otyłością u dzieci, badania wykazały, że mają one wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Zamknięcia szkół są częścią większego społecznego zamknięcia. Co więcej, zamknięcia szkół mogą prowadzić do zmniejszenia zdrowia dzieci i młodzieży, a także mogą być szkodliwe dla dzieci i rodzin.

Zamknięcia szkół mogą powodować, że dzieci stają się bardziej siedzące i tracą połączenia społeczne. Może to prowadzić do depresji. Ponadto, zmniejszona interakcja społeczna może prowadzić do zwiększonego lęku i depresji. To z kolei może prowadzić do przejadania się i niższej samooceny.

Wiele dzieci i rodzin w USA nie uczęszcza już do tradycyjnych klas i zamiast tego uczy się w domu. Tego typu środowisko nauki może stwarzać pokusę dla dzieci do podjadania w ciągu dnia. Dzieci są bardziej skłonne do przybierania na wadze, gdy są w domu, co skutkuje zwiększonym ryzykiem otyłości.

Badanie dziecięcych przypadków koronawirusa w Chinach sugerowało, że dzieci były bardziej odporne na chorobę niż dorośli. Dzieci mają mniej receptorów ACE-2 w dolnych drogach oddechowych, co ogranicza zdolność wirusa do wnikania do komórki. Ponadto dzieci mają lepszy układ odpornościowy niż dorośli.

Dodatkowo brak regularnego uczęszczania do szkoły ma wpływ na występowanie otyłości. Dzieci uczęszczające do szkoły są bardziej skłonne do aktywności fizycznej i regularnych ćwiczeń. Spożywają również bardziej odżywcze posiłki niż inne dzieci w ich wieku. Z tego powodu brak aktywności fizycznej podczas przerw letnich zwiększa ryzyko otyłości u dzieci.

Zdrowie psychiczne

Zamknięcie szkół w celu uporania się z epidemią koronawirusa ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne dzieci w wieku szkolnym. Stres spowodowany zamknięciem szkół i niepewność co do końcowych egzaminów szkolnych może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego. Ponadto wiele dzieci doświadcza izolacji społecznej podczas epidemii, co może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Niestety, dane dotyczące wpływu zamknięcia szkół na zdrowie psychiczne dzieci są niepełne.

Szkoły podjęły kroki w celu zwalczania tego problemu. Na przykład w USA szkoły otrzymały polecenie zapewnienia nauczycielom i uczniom szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego. W Georgii szkołom nakazano wykorzystanie funduszy federalnych do opłacenia szkoleń dla pracowników. Dodatkowo muszą zidentyfikować uczniów z problemami zdrowia psychicznego i zająć się nimi po powrocie do szkoły.

Zamknięcia szkół mogą również prowadzić do wzrostu problemów ze zdrowiem fizycznym u dzieci. Niedawno przeprowadzone badanie powiązało zamknięcie szkoły z brakiem zaangażowania w naukę, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i izolacją społeczną. Ważne jest, aby szkoły inwestowały w zdrowie psychiczne wszystkich uczniów.

Zamknięcia szkół z powodu koronawirusa dotykają dzieci na całym świecie. Kilka krajów w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowej i Europie doświadczyło długotrwałego zamykania szkół. W Ameryce Północnej, niektóre systemy szkolne zostały ponownie otwarte kilka miesięcy po zakończeniu epidemii. W obu regionach ponad jedna czwarta populacji uczniów miała zaległości w nauce do końca 2022 roku.

Dostęp do technologii cyfrowych

Zamknięcie szkół po wybuchu epidemii koronawirusa było ogromnym ciosem dla dzieci, które straciły cenny czas w szkole i na placu zabaw. Ominęły je także różne nowe doświadczenia i możliwości. Globalna blokada poważnie ograniczyła ich środowisko, a one same były odizolowane od wszystkich oprócz swoich rodzin. Zastosowanie technologii cyfrowych pozwoliło im zachować niektóre aspekty życia sprzed COVID.

Podczas gdy technologia pozwala dzieciom pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną, istnieje potencjalne ryzyko. Dzieci należy nauczyć, jak moderować własne korzystanie z technologii i ograniczać ilość treści, do których mają dostęp. Rodzice mogą również dostosować się do zmieniających się sytuacji i unikać nadmiernego korzystania z technologii cyfrowych, które mogą być szkodliwe dla ich dzieci.

Dostęp do technologii cyfrowych staje się coraz bardziej istotnym zasobem dla szkół, szczególnie dla tych z rodzin o niskich dochodach. Podczas gdy korzystanie z technologii cyfrowych jest powszechne w rodzinach o wysokich i średnich dochodach, dostęp do takich urządzeń stał się wymogiem uczestnictwa w nowym środowisku nauczania. Jednak dzieci z rodzin o niższych dochodach oraz te o niższym poziomie wykształcenia rzadziej korzystają z technologii cyfrowych w ten sposób.

Zamknięcie szkół z powodu koronawirusa dotknęło dzieci i rodziny na całym świecie. Szkoły w Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej były zamknięte średnio przez ponad 75 tygodni. W Europie szkoły otwarto kilka miesięcy po wybuchu epidemii, ale i tak około jedna czwarta dzieci na świecie pozostawała w systemach szkolnych zamkniętych przez cały okres trwania epidemii.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *